Xem các bài viết của tác giảLượng xe máy sản xuất trong nước tháng 7 vừa qua chỉ đạt chưa đến 230.000 chiếc, giảm mạnh so với trước đó 2 tháng. Lượng tồn kho còn khá nhiều nên khả năng trong thời gian tới, giá xe máy trên thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục giảm sâu.

Leave feedback about this

  • Rating